Ga naar de hoofdinhoud

General Privacy Policy


Algemeen Privacybeleid

Aangezien Piriform (CCleaner) deel uitmaakt van de Avast Group, zijn we verbonden met ’s werelds meest vertrouwde leverancier van antivirussoftware. Om de werking van uw apparaten en uw online-ervaring te verbeteren, verzamelen wij uw gegevens om u de beste hulpmiddelen te kunnen bieden. Uw vertrouwen is voor ons niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we een Privacybeleid ontwikkeld dat betrekking heeft op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag july 2021.

Wie we zijn

Piriform Software Ltd (CCleaner) is een multinationale onderneming gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het maakt deel uit van de Avast Group met hoofdkantoor in de Republiek Tsjechië.

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Piriform Software Ltd, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 110 High Holborn, Londen, WC1V 6JS, Verenigd Koninkrijk.

Als u woont in de Europese Economische Ruimte, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:Avast Software s.r.o., met statutaire zetel op het adres: 1737/1A Pikrtova, Praag 4, Tsjechië, 140 00.

Inhoud Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen en welke keuzes u heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken en openen van de persoonsgegevens en hoe u die kunt bijwerken, corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over onze praktijken inzake persoonsgegevens kan worden verstrekt in de productinstellingen, contractuele voorwaarden of kennisgevingen, die worden verstrekt vóór of op het moment van gegevensverzameling.

Voor een specifieke beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens binnen onze producten en diensten, verwijzen wij u naar ons Productbeleid dat beschikbaar is op de website van ons merk.

Dit Privacybeleid is voor u bedoeld als u een gebruiker bent van onze producten en diensten. Als u een zakenpartner bent, is de privacyverklaring die op u van toepassing is, hier te vinden: Zakenpartnerbeleid.

Persoonsgegevens die we verwerken

Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”).

We kunnen gegevens verzamelen of u vragen bepaalde gegevens te verstrekken wanneer u onze websites, producten en diensten bezoekt en gebruikt. De bronnen waaruit wij Persoonsgegevens verzamelen, zijn:

 • Gegevens die rechtstreeks van u of uw apparaat worden verzameld met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”). Deze gegevens kunnen rechtstreekse identificatoren omvatten zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en online of indirecte identificatoren zoals inlogaccountnummer, inlogwachtwoord, marketingvoorkeuren, sociale media-account of IP-adres;

 • Als we andere gegevens met betrekking tot u koppelen aan uw Persoonsgegevens, zullen wij die gekoppelde gegevens behandelen als Persoonsgegevens; en

 • we kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen van vertrouwde externe bronnen zoals distributeurs, wederverkopers, appstores en contactcentra. Ook kunnen wij derden inhuren die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld marketing, enquête, analyse of softwareleveranciers, om ons te helpen met het verzamelen van Persoonsgegevens.

Wij verwerken geen speciale categorieën van persoonsgegevens en leiden dit soort informatie op geen enkele manier af uit de gegevens die wij in het kader van onze producten verzamelen.

Wij organiseren de Persoonsgegevens die we verwerken in deze basiscategorieën: Factureringsgegevens, accountgegevens en productgegevens.

Factureringsgegevens omvat uw naam, e-mailadres, gemaskeerde creditcardnummer, licentie-informatie en in bepaalde omstandigheden, uw factuuradres en uw telefoonnummer. In de meeste gevallen koopt u onze producten en diensten van een vertrouwde externe dienstverlener, wederverkoper of appstore. In die omstandigheden worden uw factureringsgegevens verwerkt door de betreffende derde partij en ontvangen we alleen een subset hiervan om de juiste zakelijke gegevens te bewaren. Zie voor deze gevallen hieronder een voorbeeld van factureringsgegevens en waarvoor we die gebruiken:

Factureringsgegevens

Gebruiksdoel

Naam

Om u als licentiehouder te identificeren

E-mailadres

Om u aankoopnota’s te verzenden

Postcode en land

Om het belastingstelsel aan te geven en facturering in de juiste valuta te verzekeren

Gemaskeerd creditcardnummer

Om de betalings- en factureringsgegevens te verwerken

Licentiecode

Om een specifieke licentie te identificeren voor een vervolgactie, zoals probleemoplossing

Licentietype

Om functies in te schakelen op basis van de gekochte licentie

Hernieuwbaarheid

Om te controleren of een bepaald abonnement kan worden verlengd

Vervaldatum

Om te controleren of een licentie geldig is

Gebruiker van evaluatieversie

Om een proefperiode toe te voegen

Productgegevens omvat twee subcategorieën:

 • Apparaatgegevens bevat informatie over het besturingssysteem; hardware; plaats/land van apparaat; foutenlogs; browser; netwerk; applicaties die op het apparaat draaien, inclusief de CCleaner-producten; en

 • Servicegegevens bevat informatie over het gebruik van het CCleaner-product en gebeurtenissen met betrekking tot het gebruik van ons product door u, zoals gebruikersvoorkeuren, geïnstalleerde browsers en applicaties, gebruiksstatistieken (activering, crashes, scans, fouten), IP-adres.

Deze subcategorieën verschillen per product en per service. Als u meer informatie wilt over de Apparaat- en Servicegegevens die we verwerken op basis van een product, raadpleeg dan ons Productbeleid dat beschikbaar is op de website van ons merk.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden:

Op basis van het vervullen van ons contract met u of op basis van het aangaan van een contract met u op uw verzoek, om:

 • de aankoop te verwerken van de producten of diensten van ons, onze partners of de webwinkels van de door ons vertrouwde derden;

 • te voorzien in het downloaden, activeren en functioneren van het product of de dienst;

 • onze producten of diensten up-to-date, veilig en vrij van fouten te houden, met inbegrip van het implementeren van nieuwe productfuncties en -versies;

 • uw identiteit en recht op betaalde producten of diensten te verifiëren wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning of toegang tot onze diensten;

 • uw aankooptransacties te verwerken;

 • u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen en licenties;

 • uw abonnementen en gebruikersaccounts te beheren; en

 • u technische en klantenondersteuning te bieden.

Op basis van uw toestemming om:

 • u te abonneren op een Nieuwsbrief;

 • de plaatsing van advertenties van derden in productberichten mogelijk te maken;

 • de plaatsing van gepersonaliseerde advertenties ter ondersteuning van bepaalde gratis producten mogelijk maken.

Voorafgaand aan iedere verwerking die hiervoor nodig is, zullen we altijd uw toestemming vragen en u de nodige informatie verstrekken via ons Toestemmingsbeleid of anderszins zoals van toepassing.

Op basis van wettelijke verplichtingen, wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting inzake belasting, boekhouding, anti-witwasvoorschriften, de rechtsorde, sanctieonderzoeken of een andere verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Op basis van ons legitieme belang, wij zullen uw Persoonsgegevens gebruiken voor:

 • communicatie over mogelijke beveiliging, privacy en prestatieverbeteringen en producten die de bij ons aangekochte producten aanvullen of verbeteren en om de inhoud en levering van dit soort communicatie te optimaliseren;
 • evaluatie en verbetering van de prestaties en kwaliteit van onze producten, diensten en websites, ontwikkeling van nieuwe producten, inzicht in gebruikstrends en de analyse van gebruikersaankopen, conversies en campagnes;

 • het mogelijk maken van interoperabiliteit binnen onze applicaties;

 • beveiliging van onze systemen en applicaties;

 • effectieve prestaties van ons bedrijf door ervoor te zorgen dat de hiervoor noodzakelijke interne administratieve en commerciële processen (bijv. financiën, controlling, zakelijke kennis, juridische zaken en naleving, informatiebeveiliging enz.) worden gewaarborgd; en

 • het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten.

Voor de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten hebben wij uw belangen afgewogen tegen onze belangen. U hebt altijd het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen die verwerkingsactiviteiten. Voor meer informatie, zie het gedeelte Uw Privacyrechten.

Het balanceren van Legitieme Belangen

Voordat we ons op onze legitieme belangen beroepen, hebben we ze afgewogen tegen uw belangen en hebben we ervoor gezorgd dat ze overtuigend genoeg zijn en geen ongerechtvaardigde schade veroorzaken. Met betrekking tot de onderstaande doeleinden, vinden we het noodzakelijk om gedetailleerd uit te leggen wat onze belangen zijn.

Systemen, Apps en Netwerkbeveiliging

Wij verwerken Persoonsgegevens ten behoeve van de beveiliging van netwerken en informatie. In overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming hebben organisaties een erkend legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het garanderen van netwerk- en informatiebeveiliging. Dit dekt voornamelijk het vermogen van een netwerk of van een informatiesysteem om incidenten, aanvallen of onwettige of kwaadaardige acties te weerstaan die een gevaar kunnen vormen voor de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of verzonden gegevens, of voor de beveiliging van de gerelateerde diensten die worden aangeboden door, of toegankelijk zijn via die netwerken en systemen.

Als organisatie op zich en als leverancier van informatie- en communicatietechnologieën en -diensten, is het noodzakelijk voor de functionaliteit van onze systemen, producten en diensten en voor onze legitieme belangen en die van onze gebruikers, om Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het waarborgen van de beveiliging van de netwerken, apparaten en informatiesystemen van onszelf en van onze gebruikers.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor genoemde doeleinden omvatten:

 • Interne online identificator; en/of

 • IP-adressen (bijv. van webservers en verbonden apparaten die betrokken zijn bij het genereren, distribueren, overdragen, hosten, caching of andere vormen van opslag van cyber-dreigingen zoals kwaadaardige of anderszins schadelijke inhoud).

Afhankelijk van de context waarin dergelijke gegevens worden verzameld, kunnen ze Persoonsgegevens bevatten over u. In dergelijke gevallen zullen wij de betrokken gegevens echter alleen verwerken voor zover dat strikt noodzakelijk is en in verhouding staat tot de doeleinden van de beveiliging van uw netwerk, apparaat en systemen.

In-product en e-mailberichten

Wij hebben een legitiem belang om onze gebruikers te berichten over mogelijke beveiliging, privacy- en prestatieverbeteringen en producten die aangekochte producten aanvullen of verbeteren.

Als u onze klant bent, voelen we ons verantwoordelijk om u te informeren over verbeteringen in beveiliging en voorzieningen en over mogelijke problemen met uw apparaat en software die verder gaan dan ons product dat is geïnstalleerd, en u effectieve oplossingen te bieden die relevant zijn voor deze problemen. We hebben dus een legitiem belang om de inhoud en levering van dit soort berichtgeving aan u te optimaliseren, zodat u deze waarschijnlijk relevant, maar tegelijkertijd niet opdringerig vindt.

Product- en bedrijfsverbetering

Wij hebben een legitiem belang om noodzakelijke Persoonsgegevens te gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in conversies, aankopen en campagneprestaties van gebruikers via verschillende distributiekanalen, en in het downloaden, activeren en communiceren door gebruikers van en met onze producten, omdat dit inzicht ons helpt om functionaliteit, effectiviteit, beveiliging en betrouwbaarheid van onze producten en bedrijfsactiviteiten te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. Deze verwerking omvat het gebruik van tools van derden. Raadpleeg ons Productbeleid voor een lijst met tools van derden die we gebruiken voor de specifieke producten en diensten.

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij doen ons best om alle directe identificatoren uit de Persoonsgegevens die we gebruiken, los te koppelen of te verwijderen:

 • Voor gratis versies begint deze loskoppeling of verwijdering van de identificatoren wanneer de producten en diensten voor het eerst worden geactiveerd. Voor betalende gebruikers bewaren we factureringsgegevens in een aparte database en minimaliseren we het gebruik ervan voor andere zaken dan de afhandeling van betalingen en onze eigen financiële huishouding.

 • Voor zowel betaalde als gratis versies controleren we voortdurend of alle directe identificatoren zijn geminimaliseerd, geminimaliseerd, losgekoppeld en verwijderd tijdens de normale prestaties van de producten en diensten.

Verwerking van IP-adressen

Onze externe betalingspartner zal uw IP-adres verzamelen voor zijn factureringsproces; we slaan het IP-adres vanuit dit proces niet op.

Voor gratis en betaalde producten wordt uw IP-adres ook verwerkt met het oog op het downloaden van bepaalde producten, goedkeuringen van producten en voorkoming van fraude.

Raadpleeg ons Productbeleid voor specifiek gebruik van het IP-adres door onze producten en diensten.

Personalisering

Wij nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op algoritmen, waaronder profielvorming, die u aanzienlijk zouden beïnvloeden.

Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

Zoals hieronder beschreven maken wij alleen uw Persoonsgegevens bekend binnen onze groep, aan onze partners, aan dienstverleners die gegevens namens ons verwerken en aan overheidsinstanties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Verwerking wordt alleen ondernomen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid en de relevante onderdelen van het Productbeleid. Als we uw Persoonsgegevens openbaar maken, eisen wij dat de ontvangers ervan voldoen aan adequate privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen.

Betalingsverwerkers

Als u ervoor kiest te betalen voor onze diensten, maken we gebruik van de diensten van een externe betalingsverwerker om uw betaling te ontvangen. Deze derden zijn naar behoren gereguleerd en bevoegd om uw betalingsinformatie te verwerken en het is hen verboden uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van deze diensten namens ons. Ze zijn echter onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens met hun eigen verantwoordelijkheid.

Dit zijn onze langdurige betalingsverwerkers:

Betalingsverwerker

Link naar Privacybeleid

Locatie

Cleverbridge

https://www.cleverbridge.com/?scope=opprivacy

Duitsland, VS, Japan, Taiwan, Malta

Google Play Store (voor mobiele apps)

https://policies.google.com/privacy

VS, Ierland

Uw factureringsgegevens worden verwerkt door de betalingsverwerker van wie u het product hebt gekocht. Uw gegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid van de betreffende betalingsverwerker.

Dienstverleners

Wij kunnen gebruikmaken van contractanten en dienstverleners om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid en Productbeleid beschreven staan. Wij vereisen contractueel dat dienstverleners de gegevens veilig en vertrouwelijk houden.

Bij dergelijke dienstverleners gaat het met name om contactcenters, professionele consultants (waaronder voor de verdediging of uitoefening van onze rechten) en leveranciers van marketing/enquête/analyse/software.

Soms zullen deze dienstverleners, bijvoorbeeld onze distributeurs, wederverkopers en appstore-partners, onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens en hun algemene voorwaarden zijn. De gebruiksrechtovereenkomsten (“EULA”) en privacyverklaringen zullen van toepassing zijn op dergelijke relaties.

Reclamebedrijven

Om onze producten en diensten gratis te kunnen aanbieden, plaatsen we advertenties van derden, afkomstig van reclamebedrijven, in onze producten voor mobiele apparaten. Om de advertentie mogelijk te maken, hebben we een softwareontwikkelingskit (“SDK”) die is verstrekt door een reclamebedrijf, ingebed in het product, dat vervolgens Persoonsgegevens verzamelt om advertenties voor u te personaliseren.

Houd er rekening mee dat slechts in enkele van onze gratis producten advertenties van derden worden geplaatst. Tijdens het installatieproces van een dergelijk product wordt u om toestemming hiervoor gevraagd. Voor meer informatie, inclusief het exacte bereik van verwerkte Persoonsgegevens en namen van relevante producten, raadpleeg ons Toestemmingsbeleid, dat de lijst bevat van onze reclamepartners en hun privacybeleid.

Distributeurs, wederverkopers

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan onze partners verstrekken ten behoeve van de distributie, de verkoop of het beheer van onze producten. Onze partners kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om met u en anderen over CCleaner-producten of -diensten te communiceren. Daarnaast koopt u onze producten rechtstreeks bij onze distributeur, een wederverkoper of een appstore. Omdat het in deze gevallen een relatie met die distributeur, wederverkoper of appstore betreft, zal deze derde ook uw Persoonsgegevens verwerken.

Cookie-aanbieders

Onze websites gebruiken cookies om uw ervaring op onze websites te personaliseren, ons te informeren welke delen van onze websites worden bezocht, ons te helpen de doeltreffendheid van campagnes te meten en ons inzicht te geven in gebruikersinteracties en de gebruikersbasis als geheel, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren. Als u onze websites gebruikt, wordt u gevraagd om het verzamelen en het gebruik van gegevens door cookies te autoriseren volgens de voorwaarden van dit Cookiebeleid.

Leveranciers van Analysetools

We gebruiken analytische tools, ook die van derden, die ons in staat stellen om, onder andere, potentiële prestatie- of beveiligingsproblemen met onze producten te identificeren, hun stabiliteit en functie te verbeteren, en om te begrijpen hoe u onze producten en websites gebruikt, zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren en verbeteren, en onze campagnes kunnen evalueren en verbeteren. Wij gebruiken service- en apparaatgegevens voor de analyse.

Hoewel we over het algemeen onze eigen analytische tools gebruiken, moeten we soms samenwerken met andere partijen, die hun eigen tools en expertise hebben ontwikkeld en aan ons hebben verstrekt. Hieronder vermelden we deze partners, hun tools en hun privacybeleid.

Houd er rekening mee dat niet al onze producten al deze analysetools van derden gebruiken. De analysetools die we gebruiken voor het diagnosticeren van uw product zijn noodzakelijk voor de dienstverlening. De betreffende tools staan onder elk product in ons Productbeleid vermeld.

Tool (leverancier)

Soort analyse

Link naar Privacybeleid

Locatie

Google Analytics (Google)

gebruikersgedrag

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/privacy

https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en&ref_topic=2919631

VS, Ierland

Firebase Analytics (Google)

gebruikersgedrag (geavanceerde functies zoals A/B-tests, voorspellingen)

https://firebase.google.com/support/privacy/

https://policies.google.com/privacy

VS, Ierland

Firebase Crashlytics (Google)

crashrapportage

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

https://policies.google.com/privacy

VS, Ierland

AppsFlyer (AppsFlyer)

gebruikersaankoop

https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Duitsland

Logentries

gebruikersgedrag

https://www.rapid7.com/privacy-policy/

VS

Loggly

crashrapportage

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

VS

Overheidsinstanties

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan openbare autoriteiten of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Er zullen geen Persoonsgegevens aan een openbare autoriteit bekendgemaakt worden, behalve als reactie op:

 • een dagvaarding, arrestatiebevel of ander procedé uitgevaardigd door een rechtbank of andere openbare autoriteit met bevoegde jurisdictie;

 • een juridisch proces met dezelfde gevolgen als een door de rechtbank uitgevaardigd bevel om gegevens, zodanig dat, indien we weigerden dergelijke gegevens te verstrekken, dit in strijd zou zijn met de lokale wetgeving, en het bedrijf of zijn functionarissen, leidinggevenden of werknemers zouden aansprakelijkheid kunnen worden gesteld voor het niet respecteren van een dergelijk juridisch proces;

 • wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor ons om de wettelijke rechten daarvan af te dwingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of

 • een verzoek om gegevens met als doel het identificeren en/of voorkomen van creditcardfraude.

Fusies, overnames en bedrijfsherstructureringen

Net als elk ander bedrijf gaan ook wij door een eigen cyclus van groei, uitbreiding, stroomlijning en optimalisatie. De zakelijke beslissingen en marktontwikkelingen in verband daarmee hebben invloed op de structuur ervan. Als gevolg van dergelijke transacties en ten behoeve van het onderhouden van een doorlopende relatie met u, kunnen wij uw Persoonsgegevens overdragen aan een gerelateerde dochteronderneming.

Als we bezig zijn met de reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke overeenkomst en uw keuzes in dat geval aan u duidelijk maken, indien van toepassing.

Grensoverschrijdende overdrachten van Persoonsgegevens tussen de entiteiten van CCleaner en externe leveranciers

Wij zijn een internationaal bedrijf dat producten en diensten over de hele wereld levert. Om al onze gebruikers te bereiken en al onze software aan hen te leveren, werken we met een wereldwijde infrastructuur. De servers die deel uitmaken van deze infrastructuur kunnen zich daarom in een ander land bevinden dan waar u woont. In sommige gevallen kunnen dit landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn. Hoe dan ook, we bieden hetzelfde AVG-beschermingsniveau voor alle Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we, wanneer we Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, passende en geschikte waarborgen instellen, zoals gestandaardiseerde contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig en beveiligd blijven en dat uw rechten worden beschermd.

Situaties waarin we Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zijn onder meer de levering van onze producten en diensten, de verwerking van transacties en uw betalingsgegevens en de verlening van ondersteunende diensten. Verder kan een overdracht buiten de EER ook plaatsvinden in geval van een fusie, overname of herstructurering, waar de overnemende partij buiten de EER gevestigd is (zie het gedeelte Fusies, Overnames en Herstructureringen).

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

We handhaven administratieve, technische en fysieke maatregelen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens.

Administratieve voorzorgsmaatregelen

Toegang tot de Persoonsgegevens van onze gebruikers is beperkt tot bevoegd personeel dat op basis van hun functiebeschrijvingen inzage moet hebben, bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers of die gebruikersaccounts onderhouden. In het geval van externe contractanten die namens ons persoonsgegevens verwerken, worden vergelijkbare vereisten opgelegd. Deze derden zijn contractueel gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules, zelfs wanneer ze vertrekken. Als een individuele medewerker geen toegang meer nodig heeft, worden de inloggegevens van die persoon ingetrokken.

Technische voorzorgsmaatregelen

Wij slaan uw persoonsgegevens in onze database op met gebruik van de voorzorgsmaatregelen die hierboven staan beschreven. Daarnaast gebruiken we up-to-date firewallbescherming voor een extra beveiligingslaag. We gebruiken hoogwaardige antivirus- en anti-malwaresoftware en werken onze virusdefinities regelmatig bij. Derden die we inhuren om diensten te verlenen en die toegang hebben tot de gegevens van onze gebruikers zijn verplicht om privacy- en beveiligingspraktijken toe te passen die wij adequaat achten.

Fysieke voorzorgsmaatregelen

Toegang tot gebruikersinformatie in onze database via het internet vereist een versleutelde VPN, met uitzondering van e-mail en drives waarvoor gebruikersverificatie nodig is. Anders is de toegang beperkt tot onze fysieke locatie. Fysieke verwijdering van Persoonsgegevens van onze locatie is verboden. Externe contractanten die namens ons Persoonsgegevens verwerken, stemmen ermee in om redelijke fysieke voorzorgsmaatregelen te treffen.

Proportionaliteit

We streven ernaar om niet meer Persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is voor het doel waarvoor we deze verzamelen. Dit helpt op zijn beurt het totale risico op schade te verminderen als gegevensverlies of een inbreuk op de beveiliging optreedt: hoe minder gegevens we verzamelen, hoe kleiner het totale risico.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw Persoonsgegevens gedurende de volgende perioden op onze systemen bewaren:

 • Voor factureringsgegevens, zolang wij een wettelijke verplichting hebben of voor onze legitieme belangen bij het vaststellen van wettelijke rechten;

 • Voor accountgegevens, zolang u uw account aanhoudt;

 • Voor productgegevens, alleen zolang als nodig is voor een bepaald product of een bepaalde dienst. We gebruiken periodieke verwijderingstermijnen, wat betekent dat we regelmatig verzamelde gegevens verwijderen in de gegeven termijnen, beginnend met het verzamelen van die respectievelijke gegevens. De periodieke verwijderingstermijnen voor productgegevens beslaan niet langer dan zes jaar. U kunt in ons Productbeleid specifieke periodieke verwijderingstermijnen vinden voor al onze producten en hun doeleinden. Houd er rekening mee dat wanneer u ons product verwijdert, de verwerking voor dienstverlening, in-productberichten, analyses en advertenties van derden, indien van toepassing, afhankelijk van het geïnstalleerde product, zal stoppen. Na de verwijdering, blijven we uw productgegevens gedurende maximaal zes jaar verwerken voor statistische doeleinden, maar met inzet van passende maatregelen, waaronder pseudonimisering.

Opslag van Uw Persoonsgegevens

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen, met toepassing van bij het risico passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zowel intern als op servers van derden in Tsjechië, de Verenigde Staten, en overal waar wij of de ons vertrouwde dienstverleners en partners actief zijn.

In alle gevallen volgen wij algemeen geaccepteerde normen en beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer we deze ontvangen.

Uw Privacyrechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • Recht op informatie - Recht op ontvangst van informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens, voorafgaand aan en tijdens de verwerking, op verzoek.

 • Recht op toegang - Naast de informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Recht op rectificatie - We moeten nauwkeurige Persoonsgegevens verwerken; als u iets onnauwkeurigs ontdekt, heeft u het recht om rectificatie van de onnauwkeurige Persoonsgegevens aan te vragen.

 • Recht op wissing (“recht op vergetelheid”) - U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen, maar alleen in specifieke gevallen zoals bepaald door de wet, bijvoorbeeld als er geen wettelijk erkende rechtsgrond is voor verdere verwerking van uw Persoonsgegevens (incl. bescherming van de legitieme belangen en rechten van CCleaner).

 • Recht op gegevensportabiliteit - Het recht om Persoonsgegevens te ontvangen die u heeft verstrekt en die worden verwerkt op basis van toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor het afsluiten en uitvoeren van een contract, in machineleesbaar formaat. Dit recht is exclusief van toepassing op Persoonsgegevens die verwerken op geautomatiseerde wijze.

 • Recht om bezwaar te maken - Geldt voor gevallen van verwerking die in het kader van een legitiem belang worden uitgevoerd. U heeft op grond van uw specifieke situatie het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking en wij zijn verplicht om de verwerking te beoordelen, zodat naleving van alle wettelijk bindende regels en toepasselijke regelgeving kan worden gegarandeerd. In geval van directe marketing, zullen we de verwerking van Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden na het bezwaar stopzetten.

 • Recht om uw toestemming in te trekken - In het geval van verwerking op basis van uw toestemming, zoals gespecificeerd in ons Toestemmingsbeleid, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door gebruik te maken van dezelfde methode (indien technisch mogelijk) die u gebruikte om deze aan ons te verstrekken (de exacte methode zal gedetailleerd beschreven worden bij elke door u gegeven toestemming). De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van uw toestemming voordat u zich terugtrok.

 • Recht op beperking van verwerking - U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken indien: u de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren; de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt ons in plaats daarvan om beperking van gebruik; we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u vereist voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, en er wordt geverifieerd of onze legitieme redenen voorrang hebben op uw belangen.

 • Recht om contact op te nemen met toezichthoudende autoriteit, rechtbank - U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit Het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens (Tsjechisch: Úřad na ochranu osobních údajcredo – www.uoou.cz) of uw lokale autoriteit of een relevante rechtbank.

Of er wordt voldaan aan de rechten van betrokkenen die hierboven vermeld staan, hangt af van de categorie Persoonsgegevens en de verwerkingsactiviteit. In alle gevallen streven we ernaar om te voldoen aan uw verzoek.

We zullen uw verzoek binnen één maand na ontvangst van een verzoek van u met betrekking tot een van uw rechten betreffende uw Persoonsgegevens behandelen. Mochten we worden overspoeld met verzoeken of bij bijzonder gecompliceerde verzoeken, dan kan de tijdslimiet worden verlengd tot maximaal nog eens twee maanden. Als we deze deadlines niet halen, geven we er natuurlijk de voorkeur aan dat u contact met ons opneemt om de situatie informeel op te lossen.

Wanneer verzoeken die wij ontvangen duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen we: (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, gezien de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren om het verzoek te behandelen.

Wij behouden, verwerven of verwerken voor de gratis versies geen aanvullende informatie, nu noch in de toekomst, uitsluitend om gebruikers van onze gratis producten en diensten te identificeren. Dit is eenvoudigweg niet nodig voor de gratis versies van onze producten die aan u en uw functie worden verstrekt.

Dit betekent dat wanneer u een gratis versie van onze producten en diensten gebruikt, u contact met ons kunt opnemen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat wij, overeenkomstig onze privacy by design, privacy by default (ingebouwde privacy en gestandaardiseerde privacy) en minimaliseringspraktijken mogelijk niet in staat zijn om u te identificeren in verband met uw Productgegevens over uw specifieke gratis producten en diensten. Als een dergelijke situatie zich voordoet, ga dan naar uw productinstellingen en verken uw mogelijkheden.

Uw Productkeuzes

U kunt bepaalde keuzes maken over hoe uw gegevens door ons worden gebruikt door de privacyinstellingen van het betreffende product aan te passen. Controleer uw productinstellingen om uw privacyvoorkeuren in te stellen.

Niet-EU Jurisdicties

Inwoners van de Russische Federatie

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens op het grondgebied van de Russische Federatie in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie.

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens (inclusief het delen met derden) alleen met de toestemming van de respectievelijke personen, tenzij anderszins bepaald door de wetten van de Russische Federatie. U wordt gevraagd om uw toestemming te verlenen door het betreffende vakje aan te vinken of te klikken op de knop ‘I accept’ (Ik ga akkoord), of via een vergelijkbaar mechanisme voordat u toegang krijgt tot de website en/of wanneer u de door ons gevraagde Persoonsgegevens indient of deelt. We verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden die zijn aangegeven in de toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Wij (rechtstreeks of via externe contractanten die specifiek door ons zijn gemachtigd) verzamelen, registreren, systematiseren, accumuleren, bewaren, actualiseren (wijzigen en bijwerken) en extraheren Persoonsgegevens van de burgers van de Russische Federatie met behulp van databases op het grondgebied van de Russische Federatie, behalve voor zover anderszins toegestaan door de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen Persoonsgegevens van Russische burgers verwerken met behulp van databases die zich buiten de Russische Federatie bevinden, op voorwaarde dat de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

We ondernemen alle acties die nodig zijn om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

U heeft wettelijk het recht op informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u een aanvraag indienen bij de contactpunten die hieronder in het gedeelte Contact met ons staan aangegeven.

U heeft het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken door ons een e-mail te sturen via de contactpunten die hieronder staan vermeld in het gedeelte Contact met ons. Zodra we de intrekkingsverklaring van u ontvangen, zullen we stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens en deze vernietigen, behalve indien nodig om het contract of de dienst aan u te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt, we mogelijk niet in staat zijn om u de producten en diensten te leveren die u aanvraagt, en mogelijk niet in staat zijn om het correct werken van onze producten te garanderen.

Wij dragen uw Persoonsgegevens niet over naar landen die volgens Russisch recht niet voldoende bescherming bieden voor de rechten van individuele personen op het gebied van gegevensprivacy.

Wij bieden onze producten of diensten die toegang hebben tot, verzamelen en verwerken (of ons toestaan om hetzelfde te doen) van Persoonsgegevens van derden niet aan, verkopen deze niet of stellen deze niet op andere wijze beschikbaar in de Russische Federatie zonder de toestemming van dergelijke derden.

Indien enige bepaling van dit Beleid in tegenspraak is met de bepalingen binnen deze sectie, prevaleren de bepalingen binnen deze sectie.

Privacyrechten in Californië

Dit gedeelte is van toepassing op inwoners van Californië, VS:

Informatiebericht

Categorieën van verzamelde persoonlijke informatie

U kunt alle categorieën van verzamelde persoonlijke informatie zien die vermeld staan in het gedeelte Persoonsgegevens die wij verwerken.

Bronnen waaruit de persoonlijke informatie wordt verzameld

U vindt informatie over de gegevensbronnen in het gedeelte Persoonsgegevens die wij verwerken.

Zakelijke of commerciële doeleinden van het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie

U kunt alle doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke informatie vinden in het gedeelte Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Categorieën van derden waarmee het bedrijf persoonlijke informatie deelt

U vindt alle categorieën van ontvangers van persoonlijke informatie vermeld in het gedeelte Hoe wij uw persoonsgegevens bekendmaken. Avast verkoopt (zoals deze term is gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act) de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen niet en zal deze niet verkopen zonder uw directe toestemming of zonder u het recht op afmelding te verlenen. Zie hieronder voor uw recht op afmelding voor verkoop.

Onze producten zijn niet gericht op minderjarigen onder de 16 jaar. Wij zijn derhalve niet op de hoogte van enige verkoop van gegevens die hen betreffen.

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • te weten welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld;
 • te weten of uw persoonlijke informatie wordt verkocht of openbaar gemaakt en aan wie;
 • de verkoop van persoonlijke informatie te weigeren (het recht om zich af te melden);
 • te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie; informatie zal worden verwijderd als er geen uitzondering van toepassing is (inclusief ons recht om onze wettelijke belangen te verdedigen);
 • toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie; specifieke informatie wordt verstrekt in een draagbaar en, voor zover technisch haalbaar, in een gemakkelijk bruikbaar formaat, maar niet meer dan twee keer in een periode van 12 maanden;
 • dienst en prijs op elkaar af te stemmen, ook als u uw privacyrechten uitoefent (recht op non-discriminatie).

Volgens de Civil Code § 1798.83 van Californië moeten we de volgende informatie op schriftelijke aanvraag bekendmaken aan consumenten: (1) de categorieën van persoonlijke informatie die we in het voorgaande jaar aan derden hebben verstrekt, als die informatie vervolgens voor marketingdoeleinden werd gebruikt; en (2) de namen en adressen van al dergelijke derde partijen aan wie dergelijke persoonlijke informatie werd verstrekt.

Hierbij vermelden wij dat wij dergelijke persoonlijke informatie zoals gedefinieerd door de Civil Code § 1798.83 van Californië met betrekking tot ingezetenen van Californië gedurende de periode van één jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid niet hebben openbaar gemaakt met uitzondering van:

 • advertentiecookies van derden vermeld in ons Cookiebeleid.
 • advertenties van derden in producten vermeld in ons Toestemmingsbeleid.

Recht op afmelding voor verkoop

Als uw persoonlijke informatie onderworpen is aan een verkoop, hebt u het recht op afmelding voor deze verkoop.

In enkele van onze gratis producten worden advertenties van derden geplaatst. Tijdens het installatieproces van een dergelijk product wordt u om toestemming hiervoor gevraagd. Voor meer informatie, inclusief het exacte bereik van verwerkte Persoonsgegevens en namen van relevante producten, raadpleeg ons Toestemmingsbeleid, dat de lijst bevat van onze reclamepartners en hun privacybeleid. U kunt zich afmelden voor deze verwerking door te upgraden naar een betaalde versie van hetzelfde product of door het product te verwijderen.

Wij wijzen erop dat wij cookies van derden gebruiken voor onze advertentiedoeleinden zoals verder beschreven in ons Cookiebeleid. Hier kunt u ook instructies vinden hoe u zich kunt afmelden voor deze cookies.

We respecteren uw beslissing om ten minste 12 maanden afgemeld te zijn voordat u opnieuw wordt gevraagd om toestemming te geven voor de verkoop van uw persoonlijke informatie.

Indiening aanvragen

U kunt uw verzoeken indienen via de onderstaande contactpunten in het gedeelte Contact met ons. Als u een inwoner van Californië bent die jonger is dan 18 jaar, kan het u worden toegestaan om inhouden te verwijderen die u op onze websites hebt geplaatst. Wij zullen uw verzoek verifiëren door uw e-mailadres en, indien nodig, andere informatie die u in uw verzoek verstrekt, te vergelijken met het e-mailadres en andere informatie die wij in ons systeem hebben. U kunt ook een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om deze rechten namens u uit te oefenen. Wij kunnen eisen dat u de gevolmachtigde agent schriftelijke toestemming geeft om namens u op te treden en dat de gevolmachtigde agent zijn identiteit rechtstreeks bij ons verifieert.

Contact met ons

Om uw rechten uit te oefenen, of als u andere vragen of klachten heeft over ons gebruik van uw Persoonsgegevens en de privacy ervan, kunt u schrijven naar ons Privacyteam via het meest gebruiksvriendelijke kanaal hieronder:

Wij staan geregistreerd als Piriform Software Ltd. Ons hoofdkantoor is gevestigd te 110 High Holborn, Londen, WC1V 6JS, Verenigd Koninkrijk. U kunt ons altijd bereiken op support.piriform.com. Typ ‘PRIVACY REQUEST’ in de berichtregel van uw e-mail zodat we de juiste medewerker binnen het CCleaner-team kunnen laten reageren.

Als u dit liever doet, kunt u een brief sturen naar Piriform Software Ltd, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 110 High Holborn, Londen, WC1V 6JS, Verenigd Koninkrijk. Wees er zeker van ‘Attention: PRIVACY’ in de adresregel te schrijven, zodat wij weten naar wie uw correspondentie moet worden doorgestuurd.

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe leverancier van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Functionaris voor gegevensverwerking

Zoals vereist op grond van de AVG hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (data protections officer, DPO) om toezicht te houden op onze naleving van de AVG, advies te geven waar gevraagd en samen te werken met toezichthoudende autoriteiten. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@ccleaner.com.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te herzien of te wijzigen. Daarnaast kunnen we dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze gegevenspraktijken weer te geven. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven) of door middel van een kennisgeving op deze website, voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken.